Contact

Contact

Bestuur en bestuurssamenstelling
Stichting Voedselbanken Nieuwegein en Stichting Voedselbank IJsselstein

Op de bestuursvergadering van 28 oktober 2014 hebben de besturen van de stichting Voedselbanken
Nieuwegein en de stichting Voedselbank IJsselstein besloten tot een volledige samenwerking op
bestuurlijk en operationeel niveau. Vanaf deze datum is sprake van een personele unie.

De bestuursleden Cor van Dalen, Marianne Muysken, Otto Staal en Ineke Verwijs vormen het bestuur  van de personele unie en hebben zitting in de besturen van de beide Voedselbanken. Deze zaken zijn vastgelegd bij de Kamer van Koophandel te Utrecht.

Voorzitter
Cor van Dalen
06 - 528 782 73
info@voedselbanknieuwegein.nl

Secretaris
Marianne Muysken
06-116 890 24
secretaris@voedselbanknieuwegein.nl

Penningmeester
Otto Staal
06 - 371 327 81
penningmeester@voedselbanknieuwegein.nl

Voedsel- en fondsverwerving en PR
Ineke Verwijs
06 – 534 620 70
bestuurslid@voedselbanknieuwegein.nl

Informatie aanvraag voedselpakket Nieuwegein & IJsselstein & Screener Nieuwegein
Jeanine Meuleman
06 – 528 528 14
screening@voedselbanknieuwegein.nl

Screener IJsselstein
Margaret Goes
06 - 220 905 35
screeningijsselstein@voedselbanknieuwegein.nl

Informatie levering producten
Coördinator logistiek
06 - 528 528 15
info@voedselbanknieuwegein.nl

Klachtenregeling

De Voedselbank Nieuwegein - IJsselstein heeft een klachtenregeling voor cliënten & vrijwilligers.
De klachtencommissie is geïnstalleerd en de vertrouwenspersoon is aangesteld. Zij zijn per mail te bereiken.
Indien cliënten van de Voedselbank geen mail hebben dan kunnen zij een gesloten envelop in de brievenbus doen.

De klachtenregeling kunt u hier downloaden.

Informatie levering producten
Coördinator logistiek
06 - 528 528 15
info@voedselbanknieuwegein.nl

Ophalen van uw pakket in Nieuwegein:
Alleen mogelijk op VRIJDAG van 10.30 - tot 12.00 uur.
Montageweg 1a, 3433 NT Nieuwegein

Ophalen van uw pakket in IJsselstein:
Alleen mogelijk op VRIJDAG van 10.45 - tot 11.45 uur.
Kameraplein 73,3402 BZ IJsselstein