ANBI

ANBI

De Stichting Voedselbanken Nieuwegein heeft een door de belastingdienst erkende status.

Vanaf 1 januari 2014 zijn wij ANBI-gecertificeerd.

Voor deze certificering is het van belang dat wij transparant melden “wat we doen en hoe we dat doen”. Dat doen wij graag, want deze certificering vinden wij belangrijk voor onze cliënten en onze gulle gevers.

Naam Stichting Voedselbanken Nieuwegein
Postadres Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein
Telefoon (aanvragen voedselpakket Nieuwegein) 06 - 528 528 14
Telefoon (aanvragen voedselpakket IJsselstein) 06 - 528 528 14
Telefoon (aanmelden levensmiddelen) 06 - 528 528 15
Bank NL 40 ABNA 0434 2542 90
Kamer van Koophandel 57053855
Fiscaalnummer / RSIN 852148938
Internetadres info@voedselbanknieuwegein.nl
Uitgiftepunt voor Nieuwegein Montageweg 1A, 3433 NT Nieuwegein
Uitgiftepunt voor IJsselstein Kameraplein 73, 3402 BZ IJsselstein
Beleidsplan Zie “Bestuur en Financiën” op deze website
Jaarverslagen & Financiële verantwoording Zie “Bestuur en Financiën” op deze website
Bestuursleden C.T. van Dalen (voorzitter)
H.F.O. Staal (penningmeester)
M. Muysken (secretaris)
Ineke Verwijs (Voedsel- en fondsverwerving en PR)
Beloningsbeleid Vrijwilligers, coördinatoren en bestuursleden ontvangen op generlei wijze vergoedingen

Ophalen van uw pakket in Nieuwegein:
Alleen mogelijk op VRIJDAG van 10.30 - tot 12.00 uur.
Montageweg 1a, 3433 NT Nieuwegein

Ophalen van uw pakket in IJsselstein:
Alleen mogelijk op VRIJDAG van 10.45 - tot 11.45 uur.
Kameraplein 73, 3402 BZ IJsselstein